Raad van State: Arrest van 20 Februari 1970 (België). RG 1113

Date :
20-02-1970
Langue :
Néerlandais
Taille :
1 page
Section :
Jurisprudence
Source :
Justel N-19700220-2
Numéro de rôle :
1113

Résumé :

Uit het loutere feit dat de afgevaardigde van een verzekeringsinstelling het hem door de verzekerde afgegeven getuigschrift van arbeidsongeschiktheid zoek heeft gedaan, kan niet wettig het bestaan van een onoverkomelijke dwaling in hoofde van die verzekerde worden afgeleid.

Arrêt :

La version intégrale et consolidée de ce texte n'est pas disponible.