Raad van State: Arrest van 24 Januari 1978 (België). RG 74/347

Date :
24-01-1978
Langue :
Français Néerlandais
Taille :
1 page
Section :
Jurisprudence
Source :
Justel N-19780124-4
Numéro de rôle :
74/347

Résumé :

De bekwaamheid om een vordering tot nietigverklaring van een bestuurshandeling bij de Raad van State aanhangig te maken, is door regels van openbare orde bepaald. Het komt de Raad van State toe zich zonodig ambtshalve te vergewissen of de verzoekende partij aan die regels voldoet en of zij derhalve het beroep tot zodanige nietigverklaring op geldige wijze bij hem aanhangig heeft gemaakt. Een V.Z.W. die de namen, voornamen, het beroep en de woonplaats van haar beheerders niet heeft bekendgemaakt heeft geen rechtspersoonlijkheid verkregen en kan niet in rechte optreden. Een feitelijke vereniging is in beginsel niet ontvankelijk om een handeling van een openbare overheid bij de Raad van State aan te vallen. De zaak ligt alleen anders wanneer zij, ter uitvoering van de wet, door de overheid zelf bij die handeling moet worden betrokken of wanneer zij in verband daarmee moet meewerken aan het tot stand brengen van een reglementering of aan een procedure, voorgeschreven door of vastgesteld ter uitvoering van de wet.

Arrêt :

La version intégrale et consolidée de ce texte n'est pas disponible.