Raad van State: Arrest van 26 November 1970 (België). RG 1405

Date :
26-11-1970
Langue :
Français Néerlandais
Taille :
1 page
Section :
Jurisprudence
Source :
Justel N-19701126-4
Numéro de rôle :
1405

Résumé

Artikel 1033, tweede lid, van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering luidens hetwelk, voor de toepassing van het eerste lid, de zaterdag met een wettelijke feestdag wordt gelijkgesteld, vindt toepassing op alle bestuursgeschillen en civielrechtelijke zaken, tenzij het krachtens een uitdrukkelijke tekst buiten toepassing blijft. Onder meer vindt het toepassing op de termijn voor het instellen van hoger beroep bij de hoge commissie voor pensioenen.

Arrêt

La version intégrale et consolidée de ce texte n'est pas disponible.