Raad van State: Arrest van 7 Januari 1983 (België). RG 102441

Date :
07-01-1983
Langue :
Français Néerlandais
Taille :
1 page
Section :
Jurisprudence
Source :
Justel N-19830107-6
Numéro de rôle :
102441

Résumé :

De in artikel 1 van de wet van 16 november 1972 bedoelde ambtenaren kunnen andere ambtsbevoegdheden hebben dan die welke in dat artikel zijn opgenoemd, andere ambtsbevoegdheden die niet geregeld worden door die wet. Die ambtenaren mogen bijgevolg, in de uitoefening van die andere ambtsbevoegdheden, geen gebruik maken van de bevoegdheden die artikel 4 van die wet hen verleent. Een bepaling die, zoals dit artikel 4, een ambtenaar toelaat een termijn te bepalen waarbinnen een onderneming zich in regel kan stellen met haar wettelijke verplichtingen, is een uitzonderlijke maatregel die niet extensief mag worden uitgelegd. De directeur-generaal van de Administratie van de arbeidsveiligheid interpreteert de wet van 16 november 1972 juist, wanneer hij de ambtenaren, die belast zijn met het toezicht op de naleving van het algemeen reglement voor de arbeidsbescherming, als richtlijn geeft artikel 4 van de wet niet toe te passen op situaties die geen verband houden met de veiligheid of de hygiene van de werknemers.

Arrêt :

La version intégrale et consolidée de ce texte n'est pas disponible.