Arbeidshof: Arrest van 13 Januari 1993 (Bergen (Bergen)). RG 10754

Date :
13-01-1993
Langue :
Néerlandais
Taille :
1 page
Section :
Jurisprudence
Source :
Justel N-19930113-1
Numéro de rôle :
10754

Résumé :

Een onderbreking of een omweg op de weg van en naar het werk waarvan de duur onbelangrijk is, wordt gerechtvaardigd door een wettige oorzaak bestaande uit een gebeurtenis die de werknemer niet kan worden aangerekend die hem wordt opgedrongen zonder dat zij van aard dient te zijn dat hij haar noch kon voorzien, noch afwenden. De wettige oorzaak dient gesitueerd tussen de overmacht en de persoonlijke redenen en omvat de essentiële noodwendigheden van het dagelijks leven. De onderbreking dient beoordeeld te worden rekening houdende met de duur, maar kan niet uitsluitend een meetkundige berekening zijn tussen de afgelegde weg en het kortste traject.

Arrêt :

La version intégrale et consolidée de ce texte n'est pas disponible.