Arbeidshof: Arrest van 16 Mei 1975 (Bergen (Bergen)). RG 75/328

Date :
16-05-1975
Langue :
Français Néerlandais
Taille :
1 page
Section :
Jurisprudence
Source :
Justel N-19750516-3
Numéro de rôle :
75/328

Résumé :

De vordering tot terugbetaling van onverschuldigde uitkeringen verjaart na 2 jaar vanaf de datum van de betaling. De verjaring wordt geschorst door een verbeteringsbeslissing die door de Rijksdienst voor Werknemerspensioenen ter kennis van de belanghebbende werd gegeven.

Arrêt :

La version intégrale et consolidée de ce texte n'est pas disponible.