Arbeidshof: Arrest van 5 September 1969 (Bergen (Bergen)). RG 1113

Date :
05-09-1969
Langue :
Néerlandais
Taille :
1 page
Section :
Jurisprudence
Source :
Justel N-19690905-4
Numéro de rôle :
1113

Résumé :

Het vermoeden van artikel 2 van de wet van 30 juli 1963 op het Statuut der handelsvertegenwoordigers wordt door volgende elementen omvergeworpen : de overeenkomst bepaalt uitdrukkelijk dat de vertegenwoordiger niet ondergeschikt is aan zijn opdrachtgever; hij mocht de overeenkomst overdragen aan een derde; hij moest zelf instaan voor alle onkosten en uitgaven voortvloeiend uit de hem toevertrouwde activiteit; hij moest ingeschreven zijn in het handelsregister en was het ook tot de dag van de opzegging; hij trad steeds op als handelende in eigen naam en voor eigen rekening; hij nam persoonlijke initiatieven; hij oefende een nevenactiviteit uit. De toewijzing van een bepaalde activiteitssector, de verplichting jaarlijks minimum 3.000 ton te verhandelen, de uitsluitend uit commissieloon bestaande bezoldiging, het feit dat de opdrachtgever kontakt mocht opnemen met de cliënteel, toezicht kon uitoefenen op het werk van de vertegenwoordiger en uitleg kon vragen, het feit dat deze laatste zich voor de toe te passen prijzen, de te leveren hoeveelheden produkten tot zijn opdrachtgever moest wenden, en eindelijk de verbintenis zijn werk met de grootste toewijding te volbrengen, zijn niet bepalend bij het beoordelen van het al dan niet bestaan van een band van gezag.

Arrêt :

La version intégrale et consolidée de ce texte n'est pas disponible.