Arbeidsrechtbank: Vonnis van 28 Januari 1980 (Bergen (Bergen)). RG 20201

Date :
28-01-1980
Langue :
Français Néerlandais
Taille :
1 page
Section :
Jurisprudence
Source :
Justel N-19800128-1
Numéro de rôle :
20201

Résumé :

Noch de intrest bepaald in de wet van 12 april 1965 op de bescherming van het loon noch, bij gebrek aan aanmaning, de intrest bepaald in artikel 1153 van het Burgerlijk Wetboek is verschuldigd op het achterstallig vakantiegeld.

Jugement :

La version intégrale et consolidée de ce texte n'est pas disponible.