Hof van Beroep: Arrest van 14 Februari 1979 (Bergen (Bergen)). RG 66280;66285

Date :
14-02-1979
Langue :
Français Néerlandais
Taille :
1 page
Section :
Jurisprudence
Source :
Justel N-19790214-9
Numéro de rôle :
66280;66285

Résumé :

Het artikel 70, alinea 2 van de wet van 9 augustus 1963, dat een wettelijke subrogatie instelt ten gunste van de verzekeraar ziekte-invaliditeit, legt de verwekker van een ongeval niet de verplichting op om aan deze verzekeraar de vergoedingen die deze laatste heeft uitgekeerd aan het slachtoffer, zijn aangeslotene, terug te betalen na de periode van tijdelijke volledige ongeschiktheid vastgelegd door de gerechtsdeskundige volgens het gemeen recht aangesteld.

Arrêt :

La version intégrale et consolidée de ce texte n'est pas disponible.