Hof van Beroep: Arrest van 20 Juni 1985 (Bergen (Bergen)). RG 85/71162

Date :
20-06-1985
Langue :
Français Néerlandais
Taille :
1 page
Section :
Jurisprudence
Source :
Justel N-19850620-6
Numéro de rôle :
85/71162

Résumé :

Theoretisch is het beroep op de gelijkwaardigheid der voorwaarden niet voldoende om de ontegensprekelijke werkelijkheid aan te tonen van het oorzakelijk verband ten deze. De toepassing van dit verband is van aard om het systeem in gang te zetten van de adekwate oorzaak zelfs van de doeltreffende oorzaak, dat de strengheid van de ekwivalentieteorie opheft. De zwaarwichtigheid van de strafrechtelijke fouten overtreft de ernst van het gebrek aan voorzorg dat de eigenaar van het gestolen voertuig verweten wordt. De opzettelijke en zwaar foute aard van de diefstal slorpt in casu de fout op van de eigenaar en verbreekt het oorzakelijk verband tussen die fout en de schade van de getroffene.

Arrêt :

La version intégrale et consolidée de ce texte n'est pas disponible.