Hof van Beroep: Arrest van 4 December 1979 (Bergen (Bergen)). RG 14.982

Date :
04-12-1979
Langue :
Français Néerlandais
Taille :
1 page
Section :
Jurisprudence
Source :
Justel N-19791204-2
Numéro de rôle :
14.982

Résumé :

Opschoon bepaalde auteurs blijkbaar de bewaargeving tot de loutere bewaking beperken, zijn andere van oordeel dat als de verplichting iets te doen het natuurlijk gevolg is van de bewaargeving, het contract niet ophoudt een bewaargeving te zijn. Er zou evenwel helemaal geen contract van bewaargeving meer zijn, als de bewaking een onderdeel was van andere verplichtingen van de accipiens. Hoe dan ook, als een schuldenaar zich tot bepaalde verplichtingen verbindt in het kader van zij beroepsverbintenissen, vloeien er bepaalde kenmerken, onder meer op het gebied van de aansprakelijkheid, uit voort. Bij de koelopslag komt de verplichting koude te verstrekken als zeker even belangrijk, zo niet belangrijker voor als de bewaking. Het zou onredelijk zijn te denken dat een persoon bereid is een nogal hoge prijs te betalen aan een koelinstelling, waaraan hij bederfbare goederen toevertrouwt met een niet onaanzienlijke waarde (zoals boter en vlees), als hij er niet overtuigd van as ze in verbruikbare toestand terug te vinden. Er mag derhalve worden gezegd dat de exploitant van zulke instelling de verplichting heeft de hem toevertrouwde produkten op een voldoende lage temperatuur te bewaren opdat die produkten in dezelfde toestand worden teruggegeven als waarin zij zich bij de bewaargeving bevonden of ten minste in een daaraan grenzende toestand, zodat ze bij de uitlevering geschikt zijn voor het gebruik waarvoor ze normaal bestemd waren. Als vakman heeft hij een redelijk op te vatten plicht van raadgeving, moet hij de aangepaste temperatuur kiezen en een bewaring weigeren die hem van te lange duur lijkt. De bewaargever van zijn kant moet vermijden hem goederen toe te vertrouwen, die niet meer voldoende vers zijn om tegen bewaring bestand te zijn.

Arrêt :

La version intégrale et consolidée de ce texte n'est pas disponible.