Arbeidsrechtbank: Vonnis van 23 December 1977 (Brugge). RG 74/181

Date :
23-12-1977
Langue :
Néerlandais
Taille :
1 page
Section :
Jurisprudence
Source :
Justel N-19771223-12
Numéro de rôle :
74/181

Résumé :

Het feit dat het slachtoffer hetzelfde beroep uitoefent als vóór zijn arbeidsongeval en geen loonverlies lijdt, betekent nog niet dat er op socio-economisch gebied, geen faktoren zijn die in aanmerking komen. Bij het bepalen van de bestendige arbeidsongeschiktheid, dient immers rekening gehouden met het geheel der beroepen en werkaktiviteiten, tot geregelde uitoefening waarvan hij nog in staat is. Het werk dat het slachtoffer nu uitoefent, in hetzelfde beroep is lichter dan vroeger. Wanneer eiser dit werk zou hernemen, of zich zou aanbieden voor een zwaarder werk, is het aanvaardbaar dat de werkgever een volledig valide arbeider zal verkiezen. De kansen op werkloosheid zijn dus groter.

Jugement :

La version intégrale et consolidée de ce texte n'est pas disponible.