Arbeidsrechtbank: Vonnis van 28 Juni 1994 (Brugge). RG 40.385

Date :
28-06-1994
Langue :
Néerlandais
Taille :
1 page
Section :
Jurisprudence
Source :
Justel N-19940628-1
Numéro de rôle :
40.385

Résumé :

Door na de bekendmaking van een algemeen verbindend verklaarde collectieve arbeidsovereenkomst met retroactieve werking op burgerlijk vlak niet over te gaan tot regularisatie van de ingevolge de collectieve arbeidsovereenkomst ontstane loonachterstallen, begaat de werkgever een strafrechtelijk gesanctioneerde inbreuk. Het feit dat de arbeidsovereenkomst niet meer bestaat op het ogenblik van de inwerkingtreding van de collectieve arbeidsovereenkomst is geen beletsel.

Jugement :

La version intégrale et consolidée de ce texte n'est pas disponible.