Arbeidsrechtbank: Vonnis van 6 Maart 1981 (Brugge). RG 102441

Date :
06-03-1981
Langue :
Français Néerlandais
Taille :
1 page
Section :
Jurisprudence
Source :
Justel N-19810306-2
Numéro de rôle :
102441

Résumé :

Toelagen als bedoeld in artikel 70 van de jeugdbeschermingswet van 8 april 1965 kunnen niet worden beschouwd als loon, nu de Rijksdienst voor arbeidsvoorziening niet aantoont dat gelet op het bepaalde in artikel 23 van het koninklijk besluit van 30 maart 1973 in het gegeven geval met loonlasten rekening is gehouden bij het bepalen van de dagprijs. Zij zijn evenmin een materieel voordeel als bedoeld in artikel 126 van het koninklijk besluit van 20 december 1963.

Jugement :

La version intégrale et consolidée de ce texte n'est pas disponible.