Arrondissements-rechtbank: Vonnis van 14 Juni 1985 (Brugge). RG 112664

Date :
14-06-1985
Langue :
Néerlandais
Taille :
1 page
Section :
Jurisprudence
Source :
Justel N-19850614-8
Numéro de rôle :
112664

Résumé :

Uitvoerend beslag onder derden, op roerende goederen, gelegd voor het faillissement, door meerdere schuldeisers - de evenredige verdeling in der minne is onmogelijk gebleken zodat de beslagrechter gevat werd om de zwarigheden te regelen, op een ogenblik dat het faillissement van de schuldenaar is tussengekomen - de beslagrechter is bevoegd om kennis te nemen.

Jugement :

La version intégrale et consolidée de ce texte n'est pas disponible.