Rechtbank van eerste aanleg: Vonnis van 22 Oktober 1986 (Brugge). RG 83/1635;83/2198

Date :
22-10-1986
Langue :
Néerlandais
Taille :
1 page
Section :
Jurisprudence
Source :
Justel N-19861022-2
Numéro de rôle :
83/1635;83/2198

Résumé :

De bezitsvordering die wordt ingesteld door iemand die beweert huurder te zijn van het onroerend goed, kan slechts een reintegrande zijn. Voor de ontvankelijkheid van zijn vordering is niet vereist dat hij bewijst gedurende ten minste een jaar in het bezit van het goed te zijn geweest. Hij moet echter wel bewijzen dat hij huurder is en als zodanig de detentie van het goed heeft.

Jugement :

La version intégrale et consolidée de ce texte n'est pas disponible.