Arbeidshof: Arrest van 1 Maart 1972 (Brussel). RG 66280;66285

Date :
01-03-1972
Langue :
Néerlandais
Taille :
1 page
Section :
Jurisprudence
Source :
Justel N-19720301-1
Numéro de rôle :
66280;66285

Résumé :

Kwade trouw moet worden aangenomen wanneer de vrouw, die een overlevingspensioen uit hoofde van haar eerste man nog geniet, weigert inlichtingen daarover te geven, bij het onderzoek van de aanvraag om een rustpensioen ingediend door haar tweede man. In dat geval geldt voor de terugvordering van de ten onrechte genoten pensioenuitkeringen de verjaringstermijn van dertig jaar, die sedert 1 november 1970 op vijf jaar werd teruggebracht ingevolge de wet van 5 juni 1970.

Arrêt :

La version intégrale et consolidée de ce texte n'est pas disponible.