Arbeidshof: Arrest van 10 Augustus 1973 (Brussel). RG 2124

Date :
10-08-1973
Langue :
Néerlandais
Taille :
1 page
Section :
Jurisprudence
Source :
Justel N-19730810-1
Numéro de rôle :
2124

Résumé :

De bestanddelen van de zaak (zie nader het arrest) bewijzen dat de uitzendkracht gearbeid heeft onder gezag, leiding en toezicht van de klant van het uitzendbureau en dat de klant zelf het gezag uitoefende in naam en voor rekening van het uitzendbureau. Derhalve is de uitzendkracht met het uitzendbureau verbonden door een arbeidsovereenkomst (voor bedienden) en heeft hij bij arbeidsongeschiktheid, ten laste van laatstgenoemde aanspraak op gewaarborgd maandloon.

Arrêt :

La version intégrale et consolidée de ce texte n'est pas disponible.