Arbeidshof: Arrest van 10 Oktober 1995 (Brussel). RG 30870

Date :
10-10-1995
Langue :
Néerlandais
Taille :
1 page
Section :
Jurisprudence
Source :
Justel N-19951010-7
Numéro de rôle :
30870

Résumé :

De opzeggingstermijn wordt bepaald met inachtneming van de op het tijdstip waarop het ontslag ingaat verworven anciënniteit en de bestaande kans een gelijkwaardige betrekking te vinden, rekening houdend met de leeftijd, de functie en het genoten loon; de gedragingen van de werknemer zijn hierbij niet relevant en trouwens zijn deze, ten laste gelegd van geïntimeerde, niet bewezen. Rekening houdend met de anciënniteit van 14,8 jaren, de leeftijd van 54 jaar en het jaarloon van 2.249.628 F als handelsvertegenwoordiger, heeft het Hof de opzeggingstermijn vastgesteld op 19 maanden. Noot : Het arrest refereert naar Cass. 17.09.1975, A.H.C. 1976, 82; Cass. 03.02.1986, J.T.T. 1987, 58; Cass. 08.09.1980, Pas. 1981, I, 21; Cass. 04.02.1991, A.H.C. 1990-91, 601.

Arrêt :

La version intégrale et consolidée de ce texte n'est pas disponible.