Arbeidshof: Arrest van 12 December 1997 (Brussel). RG 35.949

Date :
12-12-1997
Langue :
Français Néerlandais
Taille :
1 page
Section :
Jurisprudence
Source :
Justel N-19971212-7
Numéro de rôle :
35.949

Résumé :

Overeenkomstig artikel 827 van het Gerechtelijk Wetboek, brengt elke afstand de verplichting mee tot betaling van de kosten. Deze bepaling is van toepassing op de vordering tot betaling van de sociale bijdragen van zelfstandigen, wanneer de kas verklaart afstand te doen van haar vordering. Het feit dat de materie van openbare orde is, belet de kas niet om afstand te doen wanneer zij geen enkel recht had tegenover de zelfstandige ondernemer en de gestelde vordering niet doeltreffend was.

Arrêt :

La version intégrale et consolidée de ce texte n'est pas disponible.