Arbeidshof: Arrest van 12 Oktober 1972 (Brussel). RG 2988

Date :
12-10-1972
Langue :
Néerlandais
Taille :
1 page
Section :
Jurisprudence
Source :
Justel N-19721012-8
Numéro de rôle :
2988

Résumé :

Ofschoon de tekst van art. 134 van het K.B. dd. 20121963 geen gewag maakt van een termijn binnen dewelke de beslissing tot afdanking om een billijke reden dient genomen, mag geredelijk worden aanvaard dat gezegde beslissing in een redelijke tijdspanne na het ontstaan van de billijke reden dient tussenbeide te komen. Een termijn van drie weken kan niet als redelijk worden beschouwd.

Arrêt :

La version intégrale et consolidée de ce texte n'est pas disponible.