Arbeidshof: Arrest van 12 September 1994 (Brussel). RG 26753

Date :
12-09-1994
Langue :
Français Néerlandais
Taille :
1 page
Section :
Jurisprudence
Source :
Justel N-19940912-6
Numéro de rôle :
26753

Résumé :

Wanneer een werknemer tewerkgesteld blijft na de datum waarop de opzeggingstermijn is verstreken, is er tussen de partijen stilzwijgend een nieuwe arbeidsovereenkomst gesloten die slechts kan worden beëindigd met een nieuwe opzegging, behoudens dringende reden of beëindiging bij overeenkomst.

Arrêt :

La version intégrale et consolidée de ce texte n'est pas disponible.