Arbeidshof: Arrest van 13 September 1973 (Brussel). RG 1113

Date :
13-09-1973
Langue :
Français Néerlandais
Taille :
1 page
Section :
Jurisprudence
Source :
Justel N-19730913-5
Numéro de rôle :
1113

Résumé :

De consolidatiedatum van de arbeidsongeschiktheid valt niet noodzakelijk samen met de datum waarop het werk werd hervat. De datum van consolidatie is het tijdstip waarop de letsels uit het ongeval voortspruitende, een blijvende vorm hebben gekregen en het vaststaat dat een latere geneeskundige behandeling geen invloed meer kan hebben op de recuperatie van de werkcapaciteit. De consolidatiedatum valt dus niet noodzakelijkerwijze samen met de werkhervatting of met het einde van de geneeskundige behandeling.

Arrêt :

La version intégrale et consolidée de ce texte n'est pas disponible.