Arbeidshof: Arrest van 16 Januari 1974 (Brussel)

Date :
16-01-1974
Langue :
Français Néerlandais
Taille :
1 page
Section :
Jurisprudence
Source :
Justel N-19740116-1
Numéro de rôle :

Résumé :

Volgens de oorspronkelijke tekst van art 1410, Ÿ 4, van het Gerechtelijk wetboek mag de R.K.R.O.P. de ten onrechte gedane uitkeringen niet ambtshalve met afhoudingen van 10 % op de navolgende prestaties kompenseren. Er dient een uitvoerbare titel aangevraagd en de gedane afhoudingen zijn dan ook als onregelmatig en onwettelijk te beschouwen zodat zij dienen terugbetaald te worden.

Arrêt :

La version intégrale et consolidée de ce texte n'est pas disponible.