Arbeidshof: Arrest van 16 Oktober 1972 (Brussel). RG 672

Date :
16-10-1972
Langue :
Français Néerlandais
Taille :
1 page
Section :
Jurisprudence
Source :
Justel N-19721016-5
Numéro de rôle :
672

Résumé :

Het afdankingsmotief vermeld in het werkloosheidsattest stemt overeen met de geestesgesteldheid die de werkgever ertoe aanzette de werkman af te danken en anderzijds mocht het verlaten van een geladen vrachtwagen door de werkgever redelijk worden beschouwd als een beoordelingsfout vanwege de werkman die, hoe licht ook, een contractuele fout uitmaakt. In die omstandigheden houdt de verbrekingsbeslissing van de werkgever geen enkel kwaadwillig noch tergend oogmerk voortspruitend uit een eventuele afwezigheid van wettig motief of rechtsafwending van de economische of sociale bestemming ervan.

Arrêt :

La version intégrale et consolidée de ce texte n'est pas disponible.