Arbeidshof: Arrest van 18 Januari 1980 (Brussel)

Date :
18-01-1980
Langue :
Français Néerlandais
Taille :
1 page
Section :
Jurisprudence
Source :
Justel N-19800118-1
Numéro de rôle :

Résumé :

De overtreding in verband met de verplichtingen opgelegd door bij koninklijk besluit goedgekeurde kollektieve overeenkomsten, en inzonderheid het niet indexeren van het loon, is een wanbedrijf-overtreding waarvan het bestaan geen bedrieglijk opzet onderstelt, maar het misdadig opzet dat bewezen is zodra vaststaat dat de auteur van de feiten vrij en bewust handelde, afgezien van het beoogd doel.

Arrêt :

La version intégrale et consolidée de ce texte n'est pas disponible.