Arbeidshof: Arrest van 18 Januari 1994 (Brussel). RG 27143

Date :
18-01-1994
Langue :
Français Néerlandais
Taille :
1 page
Section :
Jurisprudence
Source :
Justel N-19940118-4
Numéro de rôle :
27143

Résumé :

De partij die, na van de andere partij ontslag met opzegging te hebben gekregen, op onregelmatige wijze de arbeidsovereenkomst beëindigt, verliest elk recht op de opzeggingsvergoeding of op het eventuele saldo daarvan.

Arrêt :

La version intégrale et consolidée de ce texte n'est pas disponible.