Arbeidshof: Arrest van 18 Mei 1976 (Brussel). RG 5196

Date :
18-05-1976
Langue :
Français Néerlandais
Taille :
1 page
Section :
Jurisprudence
Source :
Justel N-19760518-2
Numéro de rôle :
5196

Résumé :

Een rechtspersoon zoals de naamloze vennootschap bestaat slechts vanaf het opmaken van de akte van de vennootschap. Het is onmogelijk aan een in wording zijnde vennootschap rechten toe te kennen of verplichtingen op te leggen. Bijgevolg kan geen rechtsverhouding ontstaan zijn tussen een werknemer en een nog niet bestaande vennootschap. Wanneer uit het inleidend exploot duidelijk blijkt dat de vordering gesteund is op het beweerde bestaan van een dienstovereenkomst, is de arbeidsrechtbank ratione materiae bevoegd om van deze vordering kennis te nemen, zelfs indien tijdens de debatten mocht blijken dat de aangevoerde rechtsgrond niet bewezen is. In dit laatste geval dient besloten te worden tot ongegrondheid van de vordering.

Arrêt :

La version intégrale et consolidée de ce texte n'est pas disponible.