Arbeidshof: Arrest van 19 September 1984 (Brussel). RG 112664

Date :
19-09-1984
Langue :
Français Néerlandais
Taille :
1 page
Section :
Jurisprudence
Source :
Justel N-19840919-8
Numéro de rôle :
112664

Résumé :

Indien voor de schade voortvloeiend uit ziekte, letsels, functionele stoornissen of overlijden, schadeloosstelling is verleend krachtens een andere Belgische wetgeving dient de verzekeringsinstelling het toekennen van prestaties van de Z.I.V.-verzekering te weigeren. De sociaal verzekerde die door het Nationaal Werk voor Oorlogsinvaliden als militair oorlogsslachtoffer 1940-1945 is erkend heeft als dusdanig recht op alle prestaties ten laste van dit werk, ongeacht of de aandoening al dan niet verband houdt met de oorlogskwaal. Derhalve dienen de prestaties van de Z.I.V. hem te worden geweigerd.

Arrêt :

La version intégrale et consolidée de ce texte n'est pas disponible.