Arbeidshof: Arrest van 2 September 1994 (Brussel). RG 28087

Date :
02-09-1994
Langue :
Français Néerlandais
Taille :
1 page
Section :
Jurisprudence
Source :
Justel N-19940902-1
Numéro de rôle :
28087

Résumé :

Voor een bediende van wie het jaarlijkse loon het bedrag overschrijdt dat is bepaald in artikel 82, alinéa 3 van de wet betreffende de arbeidsovereenkomsten, kan de door de partijen in acht te nemen opzeggingstermijn pas in onderling overleg worden vastgesteld vanaf het ogenblik waarop een van de partijen opzegt. Deze wettelijke bepaling verbiedt de partijen niet om vooraf overeen te komen dat in geval van ontslag aan de bediende een vergoeding zal worden gestort waarvan het bedrag eveneens door deze overeenkomst wordt bepaald, naast de opzeggingstermijn die door de werkgever in acht moet worden genomen.

Arrêt :

La version intégrale et consolidée de ce texte n'est pas disponible.