Arbeidshof: Arrest van 20 Oktober 1971 (Brussel). RG 80/7590

Date :
20-10-1971
Langue :
Néerlandais
Taille :
1 page
Section :
Jurisprudence
Source :
Justel N-19711020-2
Numéro de rôle :
80/7590

Résumé :

De wetgever van 13 december 1945 heeft het in de wet betreffende de arbeidsongevallen voorkomend wettelijk vermoeden niet aangenomen, krachtens welk elk ongeval dat zich tijdens de uitvoering van het contract voordoet, behoudens tegenbewijs, verondersteld wordt als door die uitvoering overkomen. Hij heeft geëist dat de arbeider niet enkel van de werkelijkheid van het ongeval met zijn omstandigheden van plaats en tijd moet doen blijken, maar tevens van het feit dat het ongeval te wijten is aan een risico dat met de bij de normale arbeidsweg gegeven omstandigheden onafscheidbaar is. Daardoor stelde de wetgever zich tot doel misbruiken te weren. Dit betekent echter niet dat hij wenste dat de rechter een restrictieve uitlegging zou geven van het begrip "ongeval op de arbeidsweg" Integendeel, hij wees de rechter de weg aan door te preciseren dat in aanmerking dient genomen ieder risico dat "enig" verband houdt met de noodzakelijkheid, waarin de arbeider zich bevindt om zich te verplaatsen teneinde zich naar de in artikel 1 van de besluitwet bedoelde plaatsen te begeven en er van terug te keren. Dit risico houdt zelfs in de fout van het slachtoffer die verband houdt met de af te leggen weg. Er bestaat een onafscheidbaar verband tussen het feit dat een kind van vijf jaar een werkneemster, die zich naar haar werk begeeft, uit vriendschap om de hals vliegt om haar een kus te geven en de weg naar het werk. Er kan, anderzijds, niet verweten worden aan die werkneemster dat zij hierdoor een risico heeft genomen, dat geen verband zou houden met de af te leggen weg en dat dan ook niet begrepen zou zijn in het door de verzekeringswet gedekte risico, wanneer niet bewezen is dat die werkneemster de uiting van genegenheid van het kind heeft uitgelokt door haar eigen gedraging. Wanneer de werkneemster hierdoor gekwetst wordt aan het oog is zij gerechtigd op schadevergoeding van de bepalingen van de arbeidsongevallenwet.

Arrêt :

La version intégrale et consolidée de ce texte n'est pas disponible.