Arbeidshof: Arrest van 21 Mei 1975 (Brussel). RG 77/32

Date :
21-05-1975
Langue :
Français Néerlandais
Taille :
1 page
Section :
Jurisprudence
Source :
Justel N-19750521-7
Numéro de rôle :
77/32

Résumé :

Afgezien van de regelmatigheid van de voorafgaande verzoeningsprocedure, zijn onverwachte, herhaalde korte werkonderbrekingen in se onrechtmatig. Een onderneming die ervan in kennis wordt gesteld dat er onverwachte werkonderbrekingen van korte en veranderlijke duur zullen plaatsvinden en dus een ernstige storing in haar diensten vreest, handelt wettig wanneer zij zonder meer aan ieder van de betrokken personeelsleden vraagt of hij al dan niet aan de aangekondigde werkonderbrekingen zal deelnemen. De wettigheid van dergelijke handelwijze geeft de werkgever echter niet het recht de personeelsleden die bij de werkonderbrekingen zouden kunnen worden betrokken en die niet onmiddellijk op die vraag antwoorden, a priori als stakers te beschouwen.

Arrêt :

La version intégrale et consolidée de ce texte n'est pas disponible.