Arbeidshof: Arrest van 23 April 1993 (Brussel). RG 24.698;26.936

Date :
23-04-1993
Langue :
Néerlandais
Taille :
1 page
Section :
Jurisprudence
Source :
Justel N-19930423-8
Numéro de rôle :
24.698;26.936

Résumé :

Telkens een dagvaarding hetzij de plaats, dag, maand of jaar niet zou vermelden is geen absolute nietigheid daar er eveneens rekening dient te worden gehouden met de voorschriften van artikel 867 van het Gerechtelijk Wetboek dat bepaalt dat wanneer de vermelding van een vorm verzuimd is of onregelmatig is geschied, zulks geen nietigheid van een rechtspleging tot gevolg kan hebben indien uit de gedingstukken blijkt dat die vorm werkelijk in acht is genomen.

Arrêt :

La version intégrale et consolidée de ce texte n'est pas disponible.