Arbeidshof: Arrest van 25 Juni 1973 (Brussel). RG 75/328

Date :
25-06-1973
Langue :
Français Néerlandais
Taille :
1 page
Section :
Jurisprudence
Source :
Justel N-19730625-6
Numéro de rôle :
75/328

Résumé :

Krachtens artikel 4 bis van de bediendenwet ingevoegd bij de wet van 21 november 1969 is het getuigenbewijs toegelaten, ongeacht de waarde van het geschil "inzake de arbeidsovereenkomst voor bedienden". De algemeenheid van deze uitdrukking wijst erop dat daarmee niet alleen de bedingen van de arbeidsovereenkomst zelf worden bedoeld, maar ook alle feiten en overeenkomsten in verband met de uitvoering of de beëindiging van de arbeidsovereenkomst, voor zover de wet ze niet uitsluit, evenals artikel 4 van de werkliedenwet, die het bewijs door getuigen toelaat van de uitvoering, de schorsing de verbreking van de overeenkomst, b.v. de intrekking van een opzegging.

Arrêt :

La version intégrale et consolidée de ce texte n'est pas disponible.