Arbeidshof: Arrest van 28 April 1977 (Brussel). RG 75/61256

Date :
28-04-1977
Langue :
Français Néerlandais
Taille :
1 page
Section :
Jurisprudence
Source :
Justel N-19770428-2
Numéro de rôle :
75/61256

Résumé :

Wanneer de vaststelling correct is gedaan op basis van de elementen van het oorspronkelijke dossier en wanneer de verzekeringsinstelling een vordering inleidt om de vernietiging van die vaststelling te horen uitspreken, doet het feit dat in de loop van het geding nieuwe bijkomende elementen worden aangebracht op grond waarvan het R.I.Z.I.V. de door de verzekeringsinstelling voorgestelde cijfers kan aanvaarden, niets af aan het correcte van de vaststelling die is gedaan op grond van de gegevens van het oorspronkelijke dossier, ook al verklaart de rechter dat het geschil zonder voorwerp is geworden. Het vonnis waarbij de kosten ten laste van de eisende partij worden gelegd, is geen schending van artikel 1017 van het Gerechtelijk wetboek.

Arrêt :

La version intégrale et consolidée de ce texte n'est pas disponible.