Arbeidshof: Arrest van 5 December 1973 (Brussel). RG 1113

Date :
05-12-1973
Langue :
Français Néerlandais
Taille :
1 page
Section :
Jurisprudence
Source :
Justel N-19731205-3
Numéro de rôle :
1113

Résumé :

Wanneer de arbeider het slachtoffer is van een ongeval bij zijn terugkeer van de dokter naar dewelke hij door zijn werkgever was gezonden, dan betreft het een arbeidsongeval en niet een ongeval op de weg naar het werk.

Arrêt :

La version intégrale et consolidée de ce texte n'est pas disponible.