Arbeidshof: Arrest van 5 Juni 1973 (Brussel). RG 1341

Date :
05-06-1973
Langue :
Français Néerlandais
Taille :
1 page
Section :
Jurisprudence
Source :
Justel N-19730605-1
Numéro de rôle :
1341

Résumé

Op gevaar af ieder rechtszekerheid in de juridische betrekkingen te ondermijnen, kan aan de door partijen gebruikte termen geen andere dan hun eigenlijke betekenis worden toegekend. De vermelding GEZIEN EN GOEDGEKEURD, welke de bediende aanbrengt op de opzeggingsbrief en doet volgen door zijn handtekening, betekent noodzakelijkerwijs dat deze bediende, na de brief in kwestie te hebben gelezen, zijn instemming met de inhoud ervan betuigt. De bediende is door een dergelijk akkoord gebonden, tenzij hij het bestaan van een gebrek bij de toestemming kan bewijzen.

Arrêt

La version intégrale et consolidée de ce texte n'est pas disponible.