Arbeidshof: Arrest van 7 Februari 1978 (Brussel). RG 55686

Date :
07-02-1978
Langue :
Français Néerlandais
Taille :
1 page
Section :
Jurisprudence
Source :
Justel N-19780207-2
Numéro de rôle :
55686

Résumé :

De duur van de opzeggingstermijn wordt niet beinvloed door de werkelijke herklasseringsmoeilijkheden, noch door eventuele fouten van de werknemer. Wel dient er rekening te worden gehouden met de algemene ekonomische toestand en het feit dat de verbreking beslist werd tijdens de vakantie. De chef van een werkplaats, 32 jaar oud, met een anciënniteit van 3 jaar en 7 maand en een jaarloon van 329.088 F, heeft recht op 5 maand opzeggingstermijn.

Arrêt :

La version intégrale et consolidée de ce texte n'est pas disponible.