Arbeidshof: Arrest van 7 September 1973 (Brussel). RG 2130

Date :
07-09-1973
Langue :
Français Néerlandais
Taille :
1 page
Section :
Jurisprudence
Source :
Justel N-19730907-5
Numéro de rôle :
2130

Résumé

De Belgische sociale wetgever heeft, op enkele zeldzame uitzonderingen na, de regel ingevoerd van de forfaitaire vergoeding in geval van onwettige contractbreuk. Hij heeft inzonderheid geen onderscheid gemaakt tussen arbeidsovereenkomsten die in uitvoering zijn en arbeidsovereenkomsten die nog niet uitgevoerd werden. De forfaitaire vergoeding kan dus als algemene regel aangezien worden waarvan de sociale wetgever de toepassing heeft gewild _ in plaats van het gemeen recht (art 1142 B.W.) _ telkenmale een schadevergoeding dient vastgesteld tengevolge van een niet wettige contractbreuk.

Arrêt

La version intégrale et consolidée de ce texte n'est pas disponible.