Arbeidshof: Arrest van 9 Juli 1973 (Brussel). RG 72/1479

Date :
09-07-1973
Langue :
Français Néerlandais
Taille :
1 page
Section :
Jurisprudence
Source :
Justel N-19730709-1
Numéro de rôle :
72/1479

Résumé :

Opdat de "stiptheidspremie" (vorm van eindejaarsvergoeding) als deel uitmakend van het loon dient beschouwd te worden, moet aan volgende vereisten voldaan zijn of moet zij volgende kenmerken bezitten: _ zij moet algemeen zijn, ttz. aan al de leden van het personeel zijn toegekend; _ regelmatig en bij voortduring toegekend worden in de tijd; _ eenmaal principieel vastgelegd, niet meer afhankelijk zijn van een eenzijdige wilsbeschikking van de werkgever, doch integendeel verworven krachtens de geleverde stiptheidsprestaties van de werknemer; _ volgens bestaande normen bepaald, derwijze dat de grootte van het bedrag der premie door de werknemer zelf kan berekend worden.

Arrêt :

La version intégrale et consolidée de ce texte n'est pas disponible.