Arbeidsrechtbank: Vonnis van 10 Februari 1992 (Brussel). RG 1253

Date :
10-02-1992
Langue :
Français Néerlandais
Taille :
1 page
Section :
Jurisprudence
Source :
Justel N-19920210-9
Numéro de rôle :
1253

Résumé :

Hoewel de wet van 1 april 1969 tot instelling van het recht op een gewaarborgd inkomen voor bejaarden niet bepaalt dat de rechtsvordering als een nieuwe aanvraag geldt wanneer zij ontvankelijk werd verklaard, kan een dergelijke oplossing niettemin worden toegepast naar analogie met de reglementering inzake rustpensioenen voor werknemers en dit wegens de polyvalentie van de aanvragen in beide stelsels.

Jugement :

La version intégrale et consolidée de ce texte n'est pas disponible.