Arbeidsrechtbank: Vonnis van 10 Juli 1973 (Brussel). RG 241

Date :
10-07-1973
Langue :
Néerlandais
Taille :
1 page
Section :
Jurisprudence
Source :
Justel N-19730710-1
Numéro de rôle :
241

Résumé

1. Het ongeval, dat de dood voor gevolg had, gebeurde op 27.10.1971 en moet onderzocht worden krachtens de criteria der gecoördineerde wetten (K.B. 28 september 1931) van kracht op het ogenblik van de val (Arbeidshof Brussel, 8e kamer, 18.4.1972, Mij X. tSluyzer, onuitgegeven). 2. Het ongeval is een plotselinge gebeurtenis die een lichamelijk letsel veroorzaakt en waarvan de oorzaak of één der oorzaken vreemd is aan het organisme van het slachtoffer. Indien dit ongeval gebeurt tijdens en door het feit van de uitvoering van het arbeidskontrakt, dan gaat het om een arbeidsongeval ; het ongeval overkomen in de loop van de uitvoering van het arbeidskontrakt; wordt vermoed te zijn overkomen door het feit van de uitvoering ; maar er bestaat geen vermoeden dat het letsel, veroorzaakt door een plotselinge gebeurtenis, een oorzaak heeft die vreemd is aan het organisme van het slachtoffer (steeds onder het regime der gecoördineerde wetten. De rechthebbenden van het slachtoffer moeten het bewijs leveren dat de oorzaak of één der oorzaken van het ongeval vreemd is aan zijn organisme. 3. De val op zichzelf is geen ongeval hij wordt het wel wanneer er een oorzaak is _ exclusief of niet _ die vreemd is aan de persoon van het slachtoffer. 4. Het slachtoffer is uit het venster van het W.C. gevallen vanop de zesde verdieping. Dit venster is niet abnormaal laag en om bij toeval te kantelen en te vallen, moet hij op zeer onvoorzichtige wijze uit dit venster geleund hebben. Bovendien bevond hij zich _ of had hij zich in elk geval bevonden _ in een toestand van depressie die vroeger reeds een hospitalisatie noodzakelijk had gemaakt. Derhalve leveren noch de afwezigheid van zelfmoordideeën noch de rust waarin het slachtoffer de avond doorbracht, voorafgaand aan de val, het bewijs dat een uitwendige oorzaak _ een enkele of meerdere _ aan de basis ligt van de val.

Jugement

La version intégrale et consolidée de ce texte n'est pas disponible.