Arbeidsrechtbank: Vonnis van 11 Februari 1988 (Brussel). RG 20.050

Date :
11-02-1988
Langue :
Néerlandais
Taille :
1 page
Section :
Jurisprudence
Source :
Justel N-19880211-13
Numéro de rôle :
20.050

Résumé :

Artikel 31, par. 2, van de wet van 3 juli 1978 legt de arbeidsongeschikte werknemer de verplichting op zijn werkgever onmiddellijk van zijn arbeidsongeschiktheid te verwittigen. Er mag verondersteld worden dat de verwittiging op de eerste dag van de ongeschiktheid moet gebeuren.

Jugement :

La version intégrale et consolidée de ce texte n'est pas disponible.