Arbeidsrechtbank: Vonnis van 15 Juni 1981 (Brussel). RG 102441

Date :
15-06-1981
Langue :
Français Néerlandais
Taille :
1 page
Section :
Jurisprudence
Source :
Justel N-19810615-5
Numéro de rôle :
102441

Résumé :

In geval van konventionele overdracht van een onderneming en niettegenstaande de bewoordingen van artikel 5 van de kollektieve overeenkomst nr. 32 gesloten op 28 februari 1978 door de Nationale Arbeidsraad, blijft de overdrager gehouden tegenover het overgedragen personeel tot de aan de overdracht voorafgaande schulden. De éénjarige verjaringstermijn van de vordering tot betaling van schulden van vóór de overdracht vangt aan bij de overdracht.

Jugement :

La version intégrale et consolidée de ce texte n'est pas disponible.