Arbeidsrechtbank: Vonnis van 15 November 1977 (Brussel). RG 13115

Date :
15-11-1977
Langue :
Français Néerlandais
Taille :
1 page
Section :
Jurisprudence
Source :
Justel N-19771115-4
Numéro de rôle :
13115

Résumé :

Om te beslissen over het ten laste nemen van de zorgen die noodzakelijk zijn voor de reëducatie is de bevoegdheid van het kollege van geneesheren-direkteurs van de verzekeringsorganismen zeer ruim en strekt ze zich uit tot in de nomenclatuur niet voorziene zorgen. Als enige beperking geldt dat de behandeling moet gerechtvaardigd zijn door geneeskundige eisen en dat ze efficientiewaarborgen biedt met het oog op de reëducatie. Artikel 151 van het Koninklijk Besluit van 4 november 1963 kan de tussenkomst van de verzekering niet beperken tot de gevallen die hij opsomt. Het sluiten van overeenkomsten met reëducatie-instellingen heeft niet tot doel de terugbetaling mogelijk te maken van zorgen verstrekt door paramedische helpers die niet vermeld zijn in artikel 2, h, van de wet van 9 augustus 1963. Indien overeenkomsten het tenlaste nemen van logopedische zorgen bepalen schuilt de reden daarvan in de overweging dat die zorgen behoren tot de reeducatie.

Jugement :

La version intégrale et consolidée de ce texte n'est pas disponible.