Arbeidsrechtbank: Vonnis van 18 November 1991 (Brussel)

Date :
18-11-1991
Langue :
Français Néerlandais
Taille :
1 page
Section :
Jurisprudence
Source :
Justel N-19911118-18
Numéro de rôle :

Résumé :

De dading is een daad van beschikking die slechts mag worden verricht krachtens een uitdrukkelijk mandaat; de advokaat mag bijgevolg slechts een dading aangaan met dergelijk, niet noodzakelijk geschreven, mandaat. De opdrachtgever kan gebonden zijn door een schijnmandaat zelfs bij ontstentenis van enige fout te zijnen laste indien het geloof van de derde in de omvang van het mandaat wettig was. Een advokaat die een voorstel tot dading ontvangt en aanvaardt van een confrater mag zich beroepen op het schijnmandaat van deze laatste zonder te moeten nagaan of hij wel in het bezit was van een bijzondere opdracht dergelijk voorstel te formuleren.

Jugement :

La version intégrale et consolidée de ce texte n'est pas disponible.