Arbeidsrechtbank: Vonnis van 18 Oktober 1972 (Brussel). RG 1113

Date :
18-10-1972
Langue :
Français Néerlandais
Taille :
1 page
Section :
Jurisprudence
Source :
Justel N-19721018-9
Numéro de rôle :
1113

Résumé

De uitzendkracht is niet uitgesloten van het recht op de verhoging van 20 % voorzien bij art. 7 van het M.B. dd. 4.6.64, zodra het bewezen is dat belanghebbende onder de vijfdagenweekregeling op een regelmatige wijze en gedurende een doorlopende periode tewerkgesteld werd en hij een weekloon verdiende gelijk aan dit van een volle arbeidsweek.

Jugement

La version intégrale et consolidée de ce texte n'est pas disponible.