Arbeidsrechtbank: Vonnis van 22 September 1995 (Brussel)

Date :
22-09-1995
Langue :
Français Néerlandais
Taille :
1 page
Section :
Jurisprudence
Source :
Justel N-19950922-2
Numéro de rôle :

Résumé :

Onafhankelijk van de graad van arbeidsongeschiktheid, staat het de rechter vrij te oordelen of de toestand van het slachtoffer de hulp van een derde persoon vereist en het bedrag te bepalen van de vereiste hulp in functie van de aard en het belang van de kwetsuren en in functie van de periode gedurende dewelke de hulp van de derde persoon noodzakelijk is. De bijkomende toelage voor de hulp van een derde persoon moet gebaseerd zijn op de gemiddelde maandelijks gewaarborgde minimum vergoeding, maandelijks geïndexeerd. Voor een paraplegische patient zijn een trapleuning-lift, een rolstoel, een matras en kussen tegen doorligwonden, prothesen, net zoals de aanpassing van een voertuig, voor zover het slachtoffer slaagt in een rij-examen.

Jugement :

La version intégrale et consolidée de ce texte n'est pas disponible.