Arbeidsrechtbank: Vonnis van 26 Oktober 1972 (Brussel). RG 2130

Date :
26-10-1972
Langue :
Français Néerlandais
Taille :
1 page
Section :
Jurisprudence
Source :
Justel N-19721026-6
Numéro de rôle :
2130

Résumé :

Alleen de verstrekkingen die voorkomen in de nomenclatuur of in een wettelijke of reglementaire tekst, alsmede die waarvoor toestemming is verleend door het College van geneesheren-directeurs, overeenkomstig art. 19 van de wet van 9 augustus 1963 tot instelling van een regeling voor verplichte ziekte- en invaliditeitsverzekering, mogen worden vergoed.

Jugement :

La version intégrale et consolidée de ce texte n'est pas disponible.