Arbeidsrechtbank: Vonnis van 26 Oktober 1979 (Brussel). RG 19209

Date :
26-10-1979
Langue :
Français Néerlandais
Taille :
1 page
Section :
Jurisprudence
Source :
Justel N-19791026-8
Numéro de rôle :
19209

Résumé

De verjaringstermijn van een burgerlijke vordering voortvloeiend uit een misdrijf en zijn berekeningswijze zijn niet toepasselijk indien de stof die de grondslag van het misdrijf uitmaakt betwist is.

Jugement

La version intégrale et consolidée de ce texte n'est pas disponible.